První novinka

Středočeským   krajem   a    Českým svazem Házené, z.s.   bylo zřízeno 

 

    Regionální házenkářské centrum  (dále jen RHC) s účinností od 01.07. 2017. (garantem programu je Český svaz Házené, z.s.)

Sportovní házenkářské centrum (dále jen SCM) s účinností od 01.07.2018

(garantem programu je Středočeský kraj)

Jedná se o základní články  péče o sportovně talentovanou mládež v České republice.

Ve Středočeském kraji  jsou tedy unikátně umístěny již první dva níže uvedené na sebe navazující články, a to: 

  1. Sportovní střediska u nás Regionální házenkářské centrum (dále jen RHC) pečující o přípravu talentů věkové kategorie 10 – 15 let  dále se  stará o doplnění základní přípravy dětí, zpravidla sledující věkové kategorie od 6 let.
  2. Sportovní centrum mládeže u nás SHCM (dále jen SCM) se stará o přípravu talentované mládeže ve věkové kategorii 15 – 19 let
  3. Vrcholová sportovní centra mládeže se systémem přípravy sportovců ke sportovní reprezentaci v juniorských kategoriích, která eliminuje negativní dopad změn podmínek pro sportovní přípravu a výkonnostní náročnost přechodu do seniorských kategorií ve věkové kategorii 19 – 23 let (aspiranti do systému Rezortních sportovních center)

RHC i SCM  tedy především připravuje sportovce na přechod do  poloprofesionálního či profesionálního sportovního  prostředí, dále pak

  • na vstup nebo přechod mezi školami  se sportovním zaměřením
  • rozvíjí sportovce po herní a mentální rovině s přihlédnutím k vrcholovému sportu v žákovských, dorosteneckých a juniorských kategoriích

U mládeže zařazené do RHC/SCM se rozvíjí zejména všeobecné  sportovní    schopnosti ,  na které navazuje   specifická   příprava   individuálních  herních   dovedností. Významným atributem práce RHC/SCM  je získání pozitivního vztahu k aktivní pohybové a další sportovní činnosti.

Prioritami v práci s mládeží jsou:

  1. vytvoření mentálního a fyzického pozitivního vztahu ke sportovní aktivitě
  2. rozvíjení fyzické kondice a individuálních herních dovedností v souladu s vývojovými zákonitostmi k věku sportovce
  3. vytvoření kvalitního základu pro pozdější specializovaný trénink na herních postech

Všechny tréninky, utkání a jiné akce RHC/SCM  se odehrávají za podmínek schválených hlavním trenérem a ředitelem  SCM.