SCM

Roční tréninkový plán SHCM/RCM  byl od roku 2020 upraven dle nových podmínek, sestaven na základě potřeb pro dlouhodobou sportovní přípravu hráčů a hráček ve věku 7 – 19 let.

K této úpravě došlo na základě schválení 26. 08. 2019  Zastupitelstvem Středočeského kraje aktualizace Koncepce podpory sportovních center mládeže.

Touto aktualizací došlo k rozšíření věkové kategorie podporovaných sportovních talentů na 7 – 23 let.

Roční tréninkový cyklus vychází z poznatků o dynamice sportovní výkonnosti.

Je sestaven z níže uvedených mezocyklů, které jsou v souladu s roční periodou soutěžních utkání pod ČSH s přihlédnutím k mistrovským utkáním klubů, reprezentačním akcím ČR:

 

Přípravné období sportovní trénink je zaměřen na zvýšení trénovanosti zatížitelnosti hráčů a hráček. V tomto období je kladen důraz na vysoký tréninkový objem s nízkou intenzitou, kondiční trénink je v tomto období jednoznačně preferován včetně prvků funkčního tréninku pod vedením specializovaného trenéra, který je koordinován hlavním trenérem SHCM. Dominuje nespecifický trénink.

 

Předsoutěžní období – sportovní trénink má za úkol přejít plynule z vysokého tréninkového objemu nízké intenzity do vysoké intenzity tréninkového zatížení s cílem vyladit sportovní formu pro nadcházející soutěžní období. Převažuje specifický házenkářský trénink s důrazem na zapracování kompenzačních cvičení do jednotlivých mikrocyklů tak, aby nedošlo k potenciálnímu zranění hráče a hráčky.

 

Soutěžní období – sportovní trénink zajišťuje udržení a opakované vyladění sportovní formy. Skladba sportovního tréninku je sestavena tak, aby hráči a hráčky mohli podávat relativně vrcholnou výkonnost po celou dobu soutěžního období (mistrovské utkání, reprezentační utkání SHCM)

 

Přechodné období – sportovní trénink je zaměřen na regeneraci a zotavení hráčů a hráček, je zařazeno nespecifické zatížení s důrazem na všeobecnou sportovní připravenost pohybového aparátu. V tomto období je zaměření na individuální zdokonalení herních činností jednotlivce a reprezentačních povinností.

Přípravné období  1.1.2021 – 20.1.2021

Předsoutěžní období 21.1.2021 – 28.2.2021

Hlavní (soutěžní) 1.3.2021 – 30.6.2021

přerušeno z důvodu pandemi viru COVID-19

Přechodné období 1.6.2021 – 15.7.2021

Přípravné období 16.7.2021 – 15.8.2021

Předsoutěžní období 16.8.2021 – 10.9.2021

Soutěžní období 1.9.2021 – 5.12.2021

Přechodné období 6.12.2021 – 31.12.2021

Období nouzového stavu  COVID-19

 sportovní tréninky jsou zaměřeny především na samostatnou individuální herní činnost jednotlivce, kondiční tréninky v místech veřejných (parcích, veřejných sportovištích)

 on-line tréninky probíhají prostřednictvím přenosu obrazu a  zvuku  na  sociálních platformách „Zoom-meet, google-meet , jitsi aj.“ za podpory moderních technologií  

 

Povinnosti realizačních týmů v nichž jsou hráči a hráčky RCM/SCM herního ročníku 2020/2021

Roční tréninkový plán / herní rok

 • Tréninkový deník herního roku
 • Individuální tréninkové plány na období přípravného a předsoutěžního období (červenec/srpen)
 • 2 x  ročně testování pohybových schopností hráčů
 • 1 x  měsíčně výstupy tréninkového deníku 

Aktivní zapojení trenérů mladších kategorií do tréninkových jednotek starších kategorií a naopak

 • 1 x  měsíčně součinnost v jiných kategoriích
 • 1 x měsíčně hospitace v jiných kategoriích 

Pravidelné schůzky trenérů 1x měsíčně (čtvrtletně) dle návrhu vedení klubu

 • Monitorování členské základny
 • Plnění tréninkových plánů
 • Konzultace, analýzy, výsledky, úpravy aj.

Pravidelné setkávání s rodiči hráčů

 • Červen seznámení s plánem letní přípravy a přechodu do podzimní části herní sezóny
 • Prosinec  seznámení s průběžnými výsledky a přechodem do jarní části sezóny
 • Individuální přístup při řešení problémů hráčů (zranění, docházka, finanční problémy, aj.)

 

Povinnosti vedoucích trenérů jednotlivých složek k hlavním trenérům/mentorům

  Hlavní trenér/mentor vede, sleduje a následně vyhodnocuje individuální rozvoj hráčů/hráček zařazených do systému SCM, upravuje na základě analýz vedoucích trenérů tréninkové bloky

 

Vedoucí trenéři minipřípravky U3/U5 jsou odpovědní za:

 • klub míček
 • minipřípravku
 • spolupráci s MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI

Vedoucí trenéři přípravky  U7/U9 jsou odpovědní za

 • kategorii přípravka
 • minižactva
 • školní ligu
 • spolupráci se ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI

Vedoucí trenéři RCM žactva U11/U13 jsou odpovědní za

 • složku mladšího žactva
 • staršího žactva
 • monitorování a práce s hráči a hráčkami v partnerských klubech
 • spolupráci se ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI

Vedoucí trenéři SCM U15/U19  jsou odpovědní za

 • složku mladšího dorostu
 • složku staršího dorostu
 • kooperuje práci mladších kategorií
 • monitorování a práce s hráči a hráčkami v partnerských klubech
 • spolupráce se STŘEDNÍMI ŠKOLAMI, UČŇOVSKÝMI ŠKOLAMI
 • oslovení hráčů a hráček – propagace středoškolského studia SPORTOVNÍ MANAGEMENT/ sportovních aj.oborech podporující sport SHCM

SPOLEČNÉ AKTIVITY:

 • pracovní schůzky 1x měsíčně (aktuální řešení tréninkových plánů, úpravy)
 • plnění tréninkového plánu
 • kontrola výsledků testování
 1. úpravy po sledovaných období testování dorostu a žactva
 2. stanovení společných termínů  ve stejném období
 3. testová baterie pro přípravku obsahuje 5 disciplín, testy se budou opakovat každých 8 týdnů
 • nominace na turnaje, mistrovská utkání
 • plánování přípravných turnajů a jiných akcí
 • plánování tréninkových mini-kempů i během prázdnin a státních svátků
 • sledování a plnění „Karet hráčů, hráček“