SHCM a spolupracující kluby

SHCM – pod podporou  Středočeského kraje je zaměřeno na rozvoj zařazené talentované mládeže ve věku 15-19 let. Je uzpůsobeno rozvoji  HČJ, která vedou ke zvýšení a kvalitnímu uplatnění v jednotlivých družstvech, kde podporovaná talentovaná mládež působí.   

Roční tréninkový plán SCM/RCM  byl od roku 2020 upraven dle nových podmínek, sestaven na základě potřeb pro dlouhodobou sportovní přípravu hráčů a hráček ve věku 7 – 19 let.

K této úpravě došlo na základě schválení 26. 08. 2019  Zastupitelstvem Středočeského kraje aktualizace Koncepce podpory sportovních center mládeže.

Touto aktualizací došlo k rozšíření věkové kategorie podporovaných sportovních talentů na 7 – 23 let, kde SCM talentované mládeže ve věku 15- 19 let (podporované Stř.krajem), mohou navazovat na práci SpS talentované mládeže ve věku 7-15 let  (podporované ČSH)

Roční tréninkový cyklus vychází z poznatků o dynamice sportovní výkonnosti.

Je sestaven z níže uvedených mezocyklů, které jsou v souladu s roční periodou soutěžních utkání pod ČSH s přihlédnutím k mistrovským utkáním klubů, reprezentačním akcím ČR:

 

Přípravné období sportovní trénink je zaměřen na zvýšení trénovanosti zatížitelnosti hráčů a hráček. V tomto období je kladen důraz na vysoký tréninkový objem s nízkou intenzitou, kondiční trénink je v tomto období jednoznačně preferován včetně prvků funkčního tréninku pod vedením specializovaného trenéra, který je koordinován hlavním trenérem SHCM. Dominuje nespecifický trénink.

 

Předsoutěžní období – sportovní trénink má za úkol přejít plynule z vysokého tréninkového objemu nízké intenzity do vysoké intenzity tréninkového zatížení s cílem vyladit sportovní formu pro nadcházející soutěžní období. Převažuje specifický házenkářský trénink s důrazem na zapracování kompenzačních cvičení do jednotlivých mikrocyklů tak, aby nedošlo k potenciálnímu zranění hráče a hráčky.

 

Soutěžní období – sportovní trénink zajišťuje udržení a opakované vyladění sportovní formy. Skladba sportovního tréninku je sestavena tak, aby hráči a hráčky mohli podávat relativně vrcholnou výkonnost po celou dobu soutěžního období (mistrovské utkání, reprezentační utkání SHCM)

 

Přechodné období – sportovní trénink je zaměřen na regeneraci a zotavení hráčů a hráček, je zařazeno nespecifické zatížení s důrazem na všeobecnou sportovní připravenost pohybového aparátu. V tomto období je zaměření na individuální zdokonalení herních činností jednotlivce a reprezentačních povinností.

Přípravné období  1.1.2022 – 20.1.2022

Předsoutěžní období 21.1.2022 – 28.2.2022

Hlavní (soutěžní) 1.3.2022 – 30.6.2022

Přechodné období 1.6.2022 – 15.7.2022

Přípravné období 16.7.2022 – 15.8.2022

Předsoutěžní období 16.8.2022 – 10.9.2022

Soutěžní období 1.9.2022 – 5.12.2022

Přechodné období 6.12.2022 – 31.12.2022

Povinnosti spolupracujících realizačních týmů v nichž jsou hráči a hráčky RCM/SCM herního ročníku 2021/2022

Roční tréninkový plán / herní rok

 • Tréninkový deník herního roku
 • Individuální tréninkové plány na období přípravného a před soutěžního období (červenec/srpen)
 • 2 x  ročně testování pohybových schopností hráčů

Aktivní zapojení trenérů mladších kategorií do tréninkových jednotek starších kategorií a naopak

 • 1 x  měsíčně součinnost v jiných kategoriích
 • 1 x měsíčně hospitace v jiných kategoriích 

Pravidelné schůzky trenérů 1x měsíčně (čtvrtletně) dle návrhu 

 • Monitorování členské základny
 • Plnění tréninkových plánů
 • Konzultace, analýzy, výsledky, úpravy aj.

Pravidelné setkávání s rodiči hráčů

 • Červen seznámení s plánem letní přípravy a přechodu do podzimní části herní sezóny
 • Prosinec  seznámení s průběžnými výsledky a přechodem do jarní části sezóny
 • Individuální přístup při řešení problémů hráčů (zranění, docházka, finanční problémy, aj.)
 • Vedoucí trenéři SCM U15/U19  jsou odpovědní za

  • složku hráčů a hráček mladšího dorostu
  • složku hráčů a hráček staršího dorostu
  • kooperuje práci mladších kategorií
  • monitorování a práce s hráči a hráčkami v partnerských klubech
  • spolupráce se STŘEDNÍMI ŠKOLAMI, UČŇOVSKÝMI ŠKOLAMI
  • oslovení hráčů a hráček – propagace středoškolského studia SPORTOVNÍ MANAGEMENT/ sportovních aj. oborech podporující sport SHCM

Povinnosti vedoucích trenérů jednotlivých složek k hlavním trenérům/mentorům

  Hlavní trenér/mentor vede, sleduje a následně vyhodnocuje individuální rozvoj hráčů/hráček zařazených do systému SCM, upravuje na základě analýz vedoucích trenérů tréninkové bloky

Předpokládaná práce ve spolupracujících klubech 

Vedoucí trenéři minipřípravky U3/U5 jsou odpovědní za:

 • klub míček
 • minipřípravku
 • spolupráci s MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI

Vedoucí trenéři přípravky  U7/U9 jsou odpovědní za

 • kategorii přípravka
 • minižactva
 • školní ligu
 • spolupráci se ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI

Vedoucí trenéři RCM žactva U11/U13 jsou odpovědní za

 • složku mladšího žactva
 • staršího žactva
 • monitorování a práce s hráči a hráčkami v partnerských klubech
 • spolupráci se ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI
 • spolupracující kluby se vzájemně participují  v rámci workshopů probíhá vzájemná výměna zkušeností
 •  

SPOLEČNÉ AKTIVITY:

 • pracovní schůzky dle domluvy min 1x čtvrtletně (aktuální řešení tréninkových plánů, úpravy)
 • plnění tréninkového plánu
 • kontrola výsledků testování
 1. úpravy po sledovaných období testování dorostu a možných výsledků žactva z SpS
 2. stanovení společných termínů  ve stejném období
 3. testová baterie pro přípravku obsahuje 5 disciplín, testy se budou opakovat každých 8 týdnů
 • nominace na turnaje, informace o účasti v mistrovských utkání klubů
 • plánování přípravných turnajů a jiných akcí
 • plánování tréninkových mini-kempů i během prázdnin a státních svátků
 • sledování a plnění „Karet hráčů, hráček“